Archief van
Maand: februari 2018

Duurzame energie in Nederland

Duurzame energie in Nederland

Er is momenteel veel discussie over duurzame energie. De meeste afgenomen energie valt nog onder de categorie grijze energie en dat is op een niet milieuvriendelijke wijze. De Europese Unie heeft als eis gesteld dat in 2050 minstens 50% van alles energie groen is. Dit brengt grote gevolgen met zich mee. Want in Nederland is nog maar een klein percentage gebruikers overgestapt van grijze naar groene energie. Om dit te versnellen zijn grote maatregelen nodig, zoals het sluiten van kolencentrales, wat de overheid inmiddels ook reeds in plannen heeft vastgelegd. Ook de situatie in Groningen met de aardbevingen, noopt de overheid tot een snellere overstap van een grijze gasleverancier naar een andere (schonere) bron van energie. Inmiddels is het voor nieuwbouwwoningen verboden om nog een gasaansluiting te hebben en er moeten nu plannen gemaakt worden om de rest van Nederland ook van het gas af te krijgen.

Wat is grijze en groene energie?

De klassieke manier van het opwekken van energie is grijze energie. Grijze energie wordt opgewekt in kolencentrales, gascentrales en oliegestookte centrales. Bij dit proces komt CO2 vrij. En dat is het huidige probleem juist. Er is teveel CO2 op deze aarde, wat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt, met alle gevolgen van dien. Om dit CO2 percentage naar beneden te krijgen is het nodig om schone vormen van energie te gebruiken, zodat de CO2 verhogende centrales niet meer nodig zijn.

Groene energie is energie die is opgewekt uit duurzame bronnen. Dit betekent dat deze bronnen niet eindig zijn, zoals wel het geval is met grijze energie. Daarnaast zal er geen of veel minder CO2 vrijkomen, wanneer deze energie opgewekt gaat worden. Voorbeelden van groene stroomopwekking zijn windenergie, waterkracht, zonne-energie, aardwarmte en biomassa. Niet alle vormen zijn toepasbaar in Nederland, zoals waterkracht, omdat wij weinig stromend water hebben die in een waterval uitkomen, maar windenergie en zonne-energie is best goed om in Nederland toe te passen. Ook aardwarmte is momenteel enorm in opkomst.

Waarom overstappen?

Er zijn diverse redenen om over te stappen op een stroomleverancier die groene stroom kan leveren. Als je begaan bent met het milieu en de toekomst van je kinderen en kleinkinderen wilt veiligstellen, dan is het meer dan logisch om groene energie te gebruiken. Maar op de lange termijn kan het ook veel goedkoper worden. Als een land zelf duurzame energie opwekt, dan is het niet meer nodig om energie uit het buitenland in te kopen. Ook is het mogelijk om (deels) zelfvoorzienend te worden door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te laten leggen.

Is groen ook echt groen?

Ja als groene energie ook echt is opgewekt met duurzame middelen wel. Maar kan het ook niet worden door een vreemde handel die in 2002 is opgezet door de EU. Energie dat groen is opgewekt krijgt een certificaat ‘Garantie van Oorsprong’ (GvO). Omdat per Europees land de groene energieopwekking verschilt, kan één land zoals bijvoorbeeld Noorwegen met 100% energie, GvO’s doorverkopen aan Nederlandse energieleveranciers. Hierdoor lijkt het alsof deze leveranciers dan veel groene energie opwekken, maar in werkelijkheid is dat niet het geval.